دسته بندی ها

ایزولاتور و مبدل کلمسان

ایزولاتور و مبدل کلمسان
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602700
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602700 , 602700 PISO-DC-DUO(0-20mA/0-20mA, 0-20mA) , , Passiv..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602701
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602701 , 602701 PISO-DC-DUO(4-20mA/4-20mA, 4-20mA) , , Passiv..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602702
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602702 , 602702 PISO-DC-DUO(0-20mA/0-10V, 0-10V) , , Passive ..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602703
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602703 , 602703 PISO-DC-DUO(0-20mA/0-5V, 0-5V) , , Passiv..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602801
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602801 , 602801 PISO-DC-1(4-20mA/4-20mA) , , Passive DC Signa..
108,000تومان
قیمت بدون مالیات: 108,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602802
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602802 , 602802 PISO-DC-1(0-20mA/0-10V) , , Passive DC Signal..
108,000تومان
قیمت بدون مالیات: 108,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602803
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602803 , 602803 PISO-DC-1(0-20mA/0-5V) , , Passive DC Signal ..
108,000تومان
قیمت بدون مالیات: 108,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602850
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602850 , 602850 PISO-DC-2(0-20mA/0-20mA) , , Passive DC Signa..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602851
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602851 , 602851 PISO-DC-2(4-20mA/4-20mA) , , Passive DC Signa..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602852
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602852 , 602852 PISO-DC-2(0-20mA/0-10V) , , Passive DC Signal..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602853
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ 602853 , 602853 PISO-DC-2(0-20mA/0-5V) , , Passive DC Signal ..
180,000تومان
قیمت بدون مالیات: 180,000تومان
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ PISO-DC-1
ایزولاتور و مبدل سیگنال آنالوگ PISO-DC-1  , 602800 PISO-DC-1(0-20mA/0-20mA) , , Passive..
108,000تومان
قیمت بدون مالیات: 108,000تومان
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2019