ترانسمیتر هوگلر

ترانسمیتر هوگلر
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
سنسور فشار هاگلر 0 تا 10 بار خروجی 0 تا 10 ولت
سنسور فشار هاگلر 0 تا 10 بار خروجی 0 تا 10 ولت , HOTJ0010FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا 10 ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 10 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
  ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 100 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
  ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 بار خروجی 0 تا 10 ولت
سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 بار خروجی 0 تا 10 ولت , HOTJ0016FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر , HOTH0016FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 160 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
سنسور فشار هاگلر 0 تا 160 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر , HOTH0160FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 2.5 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
سنسور فشار هاگلر 0 تا 2.5 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر , HOTH002.5FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 ت..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 25 بار خروجی 0 تا 10 ولت
سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 بار خروجی 0 تا 10 ولت , HOTJ0016FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا 16 ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 25 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
  ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 250 بار خروجی 0 تا 10 ولت
سنسور فشار هاگلر 0 تا 250 بار خروجی 0 تا 10 ولت , HOTJ0250FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا 250 ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 250 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
سنسور فشار هاگلر 0 تا 250 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر , HOTH0250FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 4 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
  ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 40 بار خروجی 0 تا 10 ولت
سنسور فشار هاگلر 0 تا 40 بار خروجی 0 تا 10 ولت , HOTJ0040FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا 40 ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 40 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
  ..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
سنسور فشار هاگلر 0 تا 400 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر
سنسور فشار هاگلر 0 تا 400 بار خروجی 4 تا 20 میلی آمپر , HOTH0400FLCK , سنسور فشار هاگلر 0 تا..
210,000تومان
قیمت بدون مالیات: 210,000تومان
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2017