خازن سیرکوتر

خازن سیرکوتر
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
خازن خشک سیلندري 40 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
499,000تومان
قیمت بدون مالیات: 499,000تومان
خازن خشک سیلندري 50 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
699,000تومان
قیمت بدون مالیات: 699,000تومان
خازن گازي سیلندري 10 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
172,000تومان 160,000تومان
قیمت بدون مالیات: 160,000تومان
خازن گازي سیلندري 12.5 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype,..
183,000تومان
قیمت بدون مالیات: 183,000تومان
خازن گازي سیلندري 15 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
207,000تومان
قیمت بدون مالیات: 207,000تومان
خازن گازي سیلندري 20 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype,..
291,000تومان
قیمت بدون مالیات: 291,000تومان
خازن گازي سیلندري 25 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
322,000تومان 300,000تومان
قیمت بدون مالیات: 300,000تومان
خازن گازي سیلندري 30 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
363,000تومان
قیمت بدون مالیات: 363,000تومان
خازن گازي سیلندري 5 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
154,000تومان
قیمت بدون مالیات: 154,000تومان
خازن گازي سیلندري 7.5 کیلووار 440 ولت
The CLZ tubular capacitor range is composed of capacitors with a tubular casing, of the drytype, cov..
162,000تومان
قیمت بدون مالیات: 162,000تومان
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2017