مقالات علمی

مقالات علمی

Posted by in مقالات علمی on August 05, 2017 .
اساس کار ترموکوپل ها

از ترموكوپل همواره به عنوان عنصر حس كننده در سنسور حرارتی ويا سويئچ حرارتی استفاده می شود. اصول كاری ترموكوپل براساس دو فلز غيرمشابه است كه بين آنها نقطه اتصال كوچكی ايجاد شده وبا تغيير دمای محيط اختلاف پتانسيل نقطه اتصال تغيير مي كند. اختلاف پتانسيل نقطه اتصال برای يك نقطه اتصال قابل اندازه گيری نيست اما زمانی كه دو نقطه اتصال...

Posted by in مقالات علمی on August 05, 2017 .
سنسور های دمای مقاومتی

تمام هادیهای فلزی دارای این خاصیت هستند که همگام با تغییر دما مقاومت ویژه آنها نیز تغییر می کند.
این تغییر در مقاومت ویژه به نوبه خود باعث تغییر در مقاومت هادی میشود.
اگر چه در دماهای بالاتر تغییرات مقاومتی نسبت به خط مستقیم دارای انحراف است، اما تغییر مقاومت هادی در یک محدوده وسیع دمایی نسبت به خروجی ترموکوپل خطی تر است.
مقدار...

Posted by in مقالات علمی on August 05, 2017 .
کابل های رابط و جبران ساز

اتصالات بين ترموكوپل وسيستم قرائت و کنترل کننده ها یکی از نکات بسیار مهم در راه اندازی یک سیستم اندازه گیری و کنترب دما می باشد.
زمانی كه فاصله بين ترموكوپل و ابزار اندازه گيری قابل توجه باشد بايستی از كابلهای رابط يا جبران سازی براي اتصال اين دو استفاده كرد. اختلاف بين اين دو در اين است كه سيمهايی كه براي طولانی كردن استفاده...

طریقه محاسبه بانک های خازنی

جهت محاسبه ظرفیت خازن مورد نیاز قدرت مصرفی یا قدرت قراردادی با شرکت توزیع را در ضریبی که از جدول زیر استخراج می شود ضرب می گردد .و ظرفیت خازن مورد نیاز بدست می اید. یک نمونه نیز در زیر جدول گنجانده شده است.

طریقه محاسبه بانک های خازنی , خازن های شریم , خازن شریم , شریم , خازن , خازن خشک شریم , خازن روغنی شریم , خازن گازی شریم , خازن...

پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2019