دفترچه کاربردی

دفترچه کاربردی

دفترچه راهنمای عملكرد برد کنترل دیزل ژنراتور امکو مدل TRANS-MIDIAMF

TRANS-MIDIAUTO

AUTOMATIC START UNIT

FOR GAS/DIESEL/GASOLINE GENERATORS

WITH J1939 ECUs

User Manual

1.Introduction

1.1 General Specifications

The unit provides automatic start and stop the engine and protect the generator system. Both automatic and manual control is possible. A test mode is also available which allows the generator to be run for checking the generator system.

The unit calculates engine RPM from Magnetic Pickup sensor input (Trans-MidiAUTO.MPU devices only) and/or generator voltage...

دفترچه راهنمای عملكرد برد كنترل

برد  EMKO-19 توانايی كنترل دستگاه ديزل ژنراتور را به عنوان منبع توليد برق اضطراری دارا می باشد . برد كنترل بروز اشكال هر يك از فازهای برق شهر را تشخيص می دهد و در اينصورت ديزل ژنراتور را روشن نموده و بار مصرفی را از طريق ديزل ژنراتور تامين می نمايد.

امكان عملكرد دستی و اتوماتيک در اين برد كنترل وجود دارد، همچنين در حالت...

پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2017