دفترچه راهنمای انرژی آنالایزر KLEA

Posted by in دفترچه کاربردی on January 08, 2018 . 0 Comments.

دفترچه راهنمای انرژی آنالایزر KLEA

, دفترچه راهنمای KLEA Front Panel (پنل روبرویی KLEA) ,

1. منو
2 . ولتاژ فاز به نول برای هر سه فاز
3 . جریان هر سه فاز
4 . وجود و عدم وجود جریان و ولتاژ متعلق به هر سه فاز و توالی فاز
5 . نحوه اتصال
6. نماد وضعیت آلارم (هر نوع آلارمی)
7 . نماد وضعیت ....

ادامه مطلب

منوال استفاده KLEA Front Panel (پنل روبرویی KLEA)

دانلود

Comments

Leave a Comment

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url with http://)
* Comment:
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2019