دفترچه راهنمای عملكرد برد كنترل EMKO-19

Posted by in دفترچه کاربردی on May 13, 1396 . 0 Comments.

دفترچه راهنمای عملكرد برد كنترل

برد  EMKO-19 توانايی كنترل دستگاه ديزل ژنراتور را به عنوان منبع توليد برق اضطراری دارا می باشد . برد كنترل بروز اشكال هر يك از فازهای برق شهر را تشخيص می دهد و در اينصورت ديزل ژنراتور را روشن نموده و بار مصرفی را از طريق ديزل ژنراتور تامين می نمايد.

امكان عملكرد دستی و اتوماتيک در اين برد كنترل وجود دارد، همچنين در حالت عملكردی TEST ديزل ژنراتور را روشن نموده وليكن بار مصرفی را برروی آن قرار نمی دهد.

پارامترهای ذيل تحت نظارت برد كنترل قرار دارد :

1. ولتاژ شهر
2. ولتاژ و فركانس ژنراتور
3. دور موتور
4. ولتاژ باطری
5. حرارت آب ديزل
6. فشار روغن ديزل

فرامين ذيل تحت نظارت برد كنترل صادر می گردد :
1. سلونوئيد ديزل ( از نوع معمولي يا خاموش كن )
2. استارت ديزل ( از طريق رله رابط )
3. انتقال مصرف از شهر به ژنراتور و يا بالعكس ( از طريق فرمان كنتاكتورهاي شهر و ژنراتور )
4. آژير خطا

صفحه چهار رقمی روی برد شامل نشاگرهای ذيل می باشد :
1. ولتاژ برق شهر ( سه فاز )
2. ولتاژ و فركانس ژنراتور ( يكی از فازها)
3. ولتاژ باطری
4. نشانگر خطا
5. پارامترهای قابل تنظيم

برد كنترل EMKO-19 قابليت تغيير تنظيمات پيش فرض را با دو مرحله كلمه عبور دارد . در هنگام استارت ديزل چنانچه در زمان مشخص، ديزل روشن نشود اين عمل به تعداد قابل تعريف تكرار می گردد.

در هنگام كار ديزل نيز چنانچه خطايی اتفاق افتد ديزل خاموش و چراغ مربوطه شروع به چشمک زدن می نمايد.

دو ورودی ديجيتال قابل تعريف نيز وجود دارد كه مي توانند بعنوان فعال نمودن آژير خطا ، قطع بار و يا خاموش كردن ديزل مورد استفاده قرار گيرند.

 

دانلود دفترچه راهنمای عملكرد برد كنترل EMKO-19

دفترچه راهنمای عملكرد برد كنترل EMKO-19 , دفترچه راهنمای عملكرد برد كنترل , برد EMKO-19 , راهنمای عملکرد برد EMKO-19 , منوال برد EMKO-19 , برد کنترل  EMKO-19 , قیمت برد كنترل EMKO-19 , گیلان , رشت , ایران , نمایندگی برد كنترل EMKO در گیلان , نماینده فروش برد کنترل امکو در رشت , فروش برد کنترل دیزل در ایران , قیمت فروش بردهای دیزل ژنراتور امکو در ایران , EMKO , امکو , برد کنترل دیزل ژنراتور اضطراری EMKO , لیست قیمت انواع بردهای دیزل ژنراتور امکو در ایران , طریقه عملکرد برد کنترل دیزل , دفترچه عملكرد برد كنترل دیزل ژنراتور اضطراری EMKO ,

Comments

Leave a Comment

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url with http://)
* Comment:
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اينترنتي کنترل پرداز © 2019